28
ΔΕΚ

Μικρή μείωση της γραφειοκρατίας για ίδρυση επιχειρήσεων


Ασθενική είναι κατά τον Επίτροπο για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, κ. A. Ταγιάνι, η πρόοδος της χώρας σχετικά με την έναρξη νέας επιχείρησης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στην Ελλάδα απαιτούνται 15 ημέρες και 1.101 ευρώ για τη σύσταση νέας εταιρείας, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 8 ημέρες και 417 ευρώ.


Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα σημείωσε σημαντική βελτίωση των επιδόσεών της, τη διετία 2007-2008, καθώς μέχρι τότε η σύσταση μιας νέας εταιρίας απαιτούσε 30 μέρες και 1.366 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος στην Ε.Ε. ήταν 12 μέρες και το συνολικό κόστος ανερχόταν στα 485 ευρώ.


Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ . κ. Γ. Παπανικολάου, ο οποίος και απηύθυνε σχετική ερώτηση στον Ευρωπαίο Επίτροπο, επεσήμανε πως η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια χώρα συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από το βαθμό των γραφειοκρατικών εμποδίων, ενώ τόνισε τις  σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της  γραφειοκρατίας στις οικονομίες των κρατών μελών.


Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Tajani υπογράμμισε πως συμμερίζεται τις ανησυχίες, που εξέφρασε ο ευρωβουλευτής και οι οποίες έχουν επισημανθεί μέσα στην αξιολόγηση του Κοινοβουλίου, σχετικά με το νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις για την Ευρώπη (Small Business Act), και αναγνωρίζει τη δυσκολία σύστασης μιας νέας επιχείρησης, λόγω της ποικιλομορφίας των συστημάτων, που υπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη, Ως εκ τούτου, θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ενιαίου συστήματος για τη σύσταση των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο η διεκπεραίωση της διαδικασίας θα γίνεται σταδιακά και θα είναι δυνατή η δημιουργία μιας επιχείρησης, εντός 48 ωρών.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών αποτελεί μέρος της πολιτικής της Επιτροπής, για παραπάνω από δέκα χρόνια. Το 1997, εκδόθηκε, για πρώτη φορά, σύσταση, όπου προτείνει μέτρα για την επιτάχυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών εκκίνησης μιας εταιρίας, ενώ το 2000 ο Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις περιείχε «λιγότερο δαπανηρές και ταχύτερες διαδικασίες εκκίνησης» ως ένα από τα 10 σημεία, στα οποία δίνουν έμφαση οι πολιτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ο κ. Γ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η γραφειοκρατία αποτελεί το νούμερο έναν εχθρό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη δύσκολη οικονομική περίοδο, που διανύουμε, η προσπάθεια για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την καταπολέμηση της ανεργίας, απαιτεί απλές πρακτικές παρεμβάσεις, όπως η άρση των γραφειοκρατικών δυσκολιών, για τη σύσταση μιας επιχείρησης και η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέσω της διαδικτυακής παροχής του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών, που απαιτούνται για τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης».
Produced by