02
ΙΑΝ

Αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ


Αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ (αυξήσεις αλλά και μειώσεις) και ανατιμήσεις στους λογαριασμούς φυσικού αερίου (για τους καταναλωτές της Αττικής) φέρνει το νέο έτος.

Συγκεκριμένα, στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ οι ανατιμήσεις από 1ης Ιανουαρίου ανάλογα με το κλιμάκιο της κατανάλωσης κυμαίνονται από 1,4 έως 11,1 % (μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις στις χαμηλές καταναλώσεις) ενώ στις καταναλώσεις από 3000 κιλοβατώρες και πάνω, γίνεται μείωση 8,5 % (αντί για μείωση 13,8 %). Μειώσεις που κλιμακώνονται μέχρι 17 % επέρχονται και στα τιμολόγια για τις επιχειρήσεις.

Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου η αύξηση στα πάγια, επίσης από 1ης Ιανουαρίου, είναι 1,2 % ενώ ο λογαριασμός επιβαρύνεται και από την αύξηση του ΦΠΑ. Εξάλλου, από τις 9 Ιανουαρίου αρχίζει η εφαρμογή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, το οποίο πρέπει να συνοδεύει όλες τις συμβάσεις αγοραπωλησιών καθώς και τις μισθώσεις ενιαίων κτιρίων. Για τις μισθώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησιών (διαμερίσματα, καταστήματα, γραφεία) η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού αναβλήθηκε για τον Ιούλιο.


Produced by