03
ΙΑΝ

Ελλάδα: Υποχώρησε ο δείκτης PMI το Δεκέμβριο


 Στις 43,1 μονάδες υποχώρησε ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της Markit για την Ελλάδα το Δεκέμβριο, από τις 43,9 μονάδες του προηγούμενου μήνα. Η πρόσφατη τιμή ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο και υπέδειξε ακόμα μία σημαντική επιδείνωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα.

Οι εισερχόμενες νέες εργασίες μειώθηκαν τον τελευταίο μήνα του έτους με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από το Μάρτιο του 2009. Η πρόσφατη μείωση ήταν αποτέλεσμα της επιδείνωσης τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και της ζήτησης από το εξωτερικό, την οποία μέλη του πάνελ συνέδεσαν με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Η εντονότερη μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών οδήγησε σε επιβράδυνση της συρρίκνωσης της παραγωγής του ελληνικού μεταποιητικού τομέα το Δεκέμβριο. Εντούτοις, τα επίπεδα παραγωγής του τομέα εξακολούθησαν να μειώνονται με σημαντικό ρυθμό.

Ο συνδυασμός των δυσμενών επιχειρησιακών συνθηκών με τον έντονο ανταγωνισμό κατέστησε τους Έλληνες κατασκευαστές ανήμπορους να αυξήσουν τις τιμές χρέωσης το Δεκέμβριο. Κατά συνέπεια, οι τιμές εκροών μειώθηκαν για εικοστό έβδομο συνεχή μήνα, παρά την απότομη αύξηση του κόστους εισροών. Η σημαντική αύξηση του κόστους προμηθειών προήλθε από τις υψηλότερες τιμές πρώτων υλών και ήταν η πιο ραγδαία που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2008.

Με τα έσοδα να μειώνονται και το κόστος εισροών να αυξάνεται, οι Έλληνες κατασκευαστές αναζήτησαν τρόπους μείωσης των δαπανών κατά την τελευταία περίοδο της έρευνας. Ως εκ τούτου, η αγοραστική δραστηριότητα, τα αποθέματα και η απασχόληση μειώθηκαν περαιτέρω. Οι αγορές και το προσωπικό περιορίστηκαν ουσιαστικά και με ταχείς ρυθμούς, ενώ τα αποθέματα τόσο των προμηθειών όσο και των τελικών προϊόντων συρρικνώθηκαν σημαντικά.

Οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών μειώθηκαν το Δεκέμβριο, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω εξασθένησης της ζήτησης για προμήθειες. Ήταν η πρώτη βελτίωση της απόδοσης των προμηθευτών του τομέα που καταγράφηκε σε διάστημα εννέα μηνών. Κατόπιν τούτου, οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών μειώθηκαν ελάχιστα.Produced by