03
ΙΑΝ

ΤτΕ: Επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου χρηματοδότησης εγχώριου ιδιωτικού τομέα


Περαιτέρω επιβράδυνση σημείωσε το Νοέμβριο του 2010 ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και διαμορφώθηκε σε 0,4%, από 1% τον Οκτώβριο του 2010 και 4,1% το Δεκέμβριο του 2009.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής της χρηματοδότησης προς όλους τους επιμέρους τομείς.


Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων


Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις παρουσίασε το Νοέμβριο του 2010 αρνητική καθαρή ροή 533 εκατ. ευρώ έναντι θετικής καθαρής ροής 302 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2009 και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο 1,6% (Οκτώβριος 2010: 2,2%, Δεκέμβριος 2009: 5,1%).

Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα αυξήθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μόνο προς τον κλάδο του εμπορίου, παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο (Νοέμβριος 2010: -1,5%, Οκτώβριος 2010: -1,9%, Δεκέμβριος 2009: 4,2%).

Αντίθετα, επιβράδυνση παρατηρήθηκε στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς όλους τους άλλους κλάδους, δηλαδή της γεωργίας (Νοέμβριος 2010: -0,3%, Οκτώβριος 2010: 0,8%, Δεκέμβριος 2009: 3,8%), της βιομηχανίας (Νοέμβριος 2010: -1,6%, Οκτώβριος 2010: -0,8%, Δεκέμβριος 2009: -3,5%), του τουρισμού (Νοέμβριος 2010: 3,8%, Οκτώβριος 2010: 4,3%, Δεκέμβριος 2009: 7,8%), της ναυτιλίας (Νοέμβριος 2010: 7,0%, Οκτώβριος 2010: 7,4%, Δεκέμβριος 2009: 4,1%), των λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Νοέμβριος 2010: -1,1%, Οκτώβριος 2010: 3,7%, Δεκέμβριος 2009: 5,4%), των κατασκευών (Νοέμβριος 2010: 1,4%, Οκτώβριος 2010: 2,7%, Δεκέμβριος 2009: 2,7%), του ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης (Νοέμβριος 2010: 20,9%, Οκτώβριος 2010: 23,7%, Δεκέμβριος 2009: 14,7%), των μεταφορών πλην ναυτιλίας (Νοέμβριος 2010: -1,4%, Οκτώβριος 2010: -0,5%, Δεκέμβριος 2009: 25,5%) και προς τους "λοιπούς" κλάδους (Νοέμβριος 2010: 4,4%, Οκτώβριος 2010: 4,6%, Δεκέμβριος 2009: 10,3%).Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεωνΗ καθαρή ροή των δανείων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 76 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα και ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των δανείων αυτών επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριος 2010: -1,0%, Οκτώβριος 2010: 0,1%).Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτωνΑρνητική κατά 227 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Νοέμβριο του 2010, έναντι θετικής καθαρής ροής 399 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2009. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, να μειωθεί περαιτέρω (Νοέμβριος 2010: -0,6%, Οκτώβριος 2010: -0,1%, Δεκέμβριος 2009: 3,1%).

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική κατά 87 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2010 (Νοέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 267 εκατ. ευρώ) και o ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σε 0,3% από 0,7% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2009: 3,7%).

Στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν επίσης αρνητική κατά 163 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 99 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριος 2010: -3,1%, Οκτώβριος 2010: -2,3%, Δεκέμβριος 2009: 2,0%).

Τέλος, η καθαρή ροή των "λοιπών" δανείων προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ήταν θετική κατά 22 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2010 (Νοέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 32 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους μειώθηκε σε 3,8% από 4,2% τον Οκτώβριο του 2010 (Δεκέμβριος 2009: -1,1%).Produced by