03
ΙΑΝ

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΛΣΤΑΤ, ΓΛΚ, ΤτΕ


  Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στις 23/12/2010 μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών της χώρας.  Ειδικότερα, το  μνημόνιο εντάσσεται  στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για την παροχή στοιχείων στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και άλλους φορείς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, το μνημόνιο αυτό είναι το πρώτο μιας σειράς ανάλογων μνημονίων, που συνάπτει η Ελληνική Στατιστική Αρχή με κρατικούς φορείς και αφορούν τις αρμοδιότητες των φορέων και την απαιτούμενη ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ τους, για την έγκυρη και έγκαιρη κατάρτιση των λογαριασμών- συμπεριλαμβανομένου του ελλείμματος και του χρέους- του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ. Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται οι συνθήκες για την παραγωγή συνεπών και ποιοτικών δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική νομοθεσία.

Τα μνημόνια συνεργασίας αποτελούν μέρος των ενεργειών που έχει αναλάβει η ΕΛΣΤΑΤ, βάσει του σχεδίου στατιστικής δράσης που έχει συμφωνηθεί με τη Eurostat.

Produced by