03
ΙΑΝ

Σημεία σύγκλισης και αντίθεσης των φαρμακοποιών με το Υπ. Υγείας


Την πορεία διαπραγματεύσεων με το υπουργείο Υγείας, για το σύνολο των μέτρων που αφορούν το Φαρμακευτικό Επάγγελμα εξέτασε η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Οι φαρμακοποιοί θα προβούν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις , « εάν στα τελικά σημεία του νομοσχεδίου δεν υπάρχει συμφωνία», αναφέρει η απόφαση της ΓΣ.

Τριβές προκαλεί το θέμα της αναθεώρησης των πληθυσμιακών κριτηρίων, με τους φαρμακοποιούς να υποστηρίζουν ότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την υπερβολική αύξηση του αριθμού των φαρμακείων άρα και της δαπάνης. " Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας των ασφαλιστικών ταμείων, καμιά πρόταση δεν πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του ήδη υπερβολικού αριθμού των φαρμακείων".

Ωστόσο, σύγκλιση παρατηρείται στα θέματα κλιμακούμενης έκπτωσης των φαρμακείων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και συστέγασης φαρμακοποιών που θα δίνει τη δυνατότητα σε νέους φαρμακοποιούς να βρουν εργασία.

Ειδικότερα: Θέσπιση κλιμακωτής έκπτωσης προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία τηρουμένης της αναλογίας 1 προς 3 σε σχέση με επιβάρυνση της Βιομηχανίας. Βασική προϋπόθεση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή σύμφωνα με το νόμο εκ μέρους των Ασφαλιστικών Ταμείων προς τα φαρμακεία.

Διευκόλυνση πρόσβασης νέων φαρμακοποιών με συστέγαση με τους παλαιούς. Προϋπόθεση να μην υπάρξει αύξηση του αριθμού των φαρμακείων, γιατί το άνοιγμα νέων φαρμακείων σημαίνει καταστροφή για τις δαπάνες υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι φαρμακοποιοί επιμένουν στο ποσοστό 20%-25% των φαρμακείων που διημερεύουν το Σάββατο.

" Η όποια τελική ρύθμιση της Κυβέρνησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την Κοινοτική Οδηγία 123/2006 που ρητά εξαιρεί τις υπηρεσίες υγείας και τα φαρμακεία από την "απελευθέρωση" υπηρεσιών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας. Επίσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, περί αναγκαιότητας ύπαρξης πληθυσμιακών κριτηρίων και ανεξαρτησίας του φαρμακείου", αναφέρει η απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΠΦΣ.

Στο μεταξύ ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστολές στις οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και τις ρυθμίσεις που προκύπτουν από τον κοινωνικό διάλογο για την απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Ο υπουργός δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία των διαβουλεύσεων τόσο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Produced by