04
ΙΑΝ

ΥΠΑΑ: Δελτίο Τιμών για τις τιμές σε 341 φαρμακευτικά προιόντα που


 Τιμές σε 341 φάρμακα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά έδωσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με το με αριθμό 1/2011 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.

Το Δελτίο θα έχει ισχύ από την επομένη της ανακοίνωσής του στον Ημερήσιο Τύπο και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.gge.gr/37/index.asp.

Produced by