05
ΙΑΝ

Π.Ο.Π. το «Κατσικάκι Ελασσόνας» μετά το «πράσινο φως» της Ε.Ε.


Προϊόν προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) είναι οριστικά το κρέας κατσικιών γάλακτος Ελασσόνας, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο φύλλο C 322, της 27ης Νοεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η ονομασία «Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas) καταχωρείται ως Π.Ο.Π. στο μητρώο για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη πιστοποίηση που έγινε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα για νωπά κρέατα και κρεατοσκευάσματα, μετά την πρώτη έγκριση πιστοποίησης κρεάτων των αρνιών γάλακτος περιοχής Ελασσόνας ως Π.Ο.Π. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φύλλο C 307/24, της 12ης Νοεμβρίου 2010). Χρειάστηκαν πέντε χρόνια πραγματικού «αγώνα» προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, όπως επισημαίνει με δηλώσεις του ο επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής για τη διεκδίκηση του Π.Ο.Π. στην Ε.Ε., καθηγητής στο ΤΕΙ Λάρισας, Δρ. Παναγιώτης Γούλας.

Ο ίδιος εκτιμά πως η έγκριση αυτή θα δώσει προστιθέμενη αξία στους αιγοπροβατοτρόφους της περιοχής Ελασσόνας, που θα ενταχθούν στο Π.Ο.Π., οι οποίοι και θα προσφέρουν κατσικάκι και αρνάκι γάλακτος υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών, παραγόμενο βάσει των αυστηρών κοινοτικών προδιαγραφών (Κανονισμός 510/2006 ΕΟΚ).
Produced by