05
ΙΑΝ

«Πράσινο φως» παίρνει το Μητρώο Εμπόρων


Στις αρχές του 2011 θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δημιουργία Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και παίρνει Ειδικό Αριθμό Εγγραφής (ΕΑΕ) για κάθε έμπορο (μεταπράτη ή μεσάζοντα), που συναλλάσσεται με τους αγρότες. Για να εγγραφεί δε στο Μητρώο, είναι απαραίτητο να διαθέτει το τεκμήριο νομιμότητας για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι κάθε συναλλαγή θα αποτυπώνεται στο Μητρώο, ενώ για τις παραβάσεις θα υπάρχουν κυρώσεις τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους αγρότες. Για τον έμπορο, οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι η προσωρινή ή οριστική διαγραφή, η μη αναγνώριση των οικονομικών του συναλλαγών από τις εφορίες και η ποινική δίωξη που συνοδεύει το αδίκημα της απάτης. Αλλά και για τους παραγωγούς που εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται προβλέπονται κυρώσεις, όπως η μη επιστροφή του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων.
Τέλος, το Μητρώο και η χρήση του συνδέεται άμεσα με το Παρατηρητήριο Τιμών αγροτικών προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται καθημερινά διασταύρωση των τιμών και άρα εντοπισμός των καταστάσεων αισχροκέρδειας.
Produced by