07
ΙΑΝ

Σε απόσταση "αναπνοής" από τις 1.000 μονάδες βάσης το spread του 10ετούς


Διεύρυνση της επιτοκιακής ψαλίδας μεταξύ δεκαετών ελληνικών ομολόγων και των αντίστοιχων γερμανικών παρατηρείται εκ νέου σήμερα στην αγορά κρατικών ομολόγων, με το "spread" τους να βρίσκεται σε απόσταση "αναπνοής" από το ψυχολογικό "φράγμα" των 1.000 μονάδων βάσης, διαμορφούμενο στις 990,9 μονάδες βάσης.

Όπως επισημαίνουν ωστόσο ανώτερα στελέχη της τραπεζικής αγοράς, η εικόνα αυτή δεν είναι ενδεικτική καθώς αποτυπώνει πενιχρό τζίρο και παντελή απουσία συναλλακτικού ενδιαφέροντος για τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους.

Produced by