07
ΙΑΝ

Eurostat: Μείωση 1,3% στο ΑΕΠ γ΄ τριμήνου του 2010


 To ΑΕΠ της Ελλάδας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, μειώθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2010 κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, όπου κατά μέσο όρο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρόμηνο και κατά 2,2% σε ετήσια βάση.

Produced by