10
ΙΑΝ

ΕΛΣΤΑΤ: Βελτίωση εμπορικού ισοζυγίου το Νοέμβριο


 Συνεχίστηκε και τον Νοέμβριο 2010 η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών της χώρας και η μείωση, λόγω περιορισμού της καταναλωτικής ζήτησης, των εισαγωγών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων τον Νοέμβριο 2010 ανήλθε στο ποσό των 3.321,1 εκατ. ευρώ έναντι 4.007,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 17,1%. Αντίθετα, η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 1.625,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.162,8 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 39,8%.

Κατά το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2009- Νοεμβρίου 2010, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων παρουσίασε μείωση 20,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2008- Νοεμβρίου 2009. Ενώ, η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών παρουσίασε αύξηση 6,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2008- Νοεμβρίου 2009.

Produced by