10
ΙΑΝ

Στον Αναπτυξιακό η επένδυση του Β’ Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανατολικού


Σε επένδυση ύψους 445.460 ευρώ προχωρά ο Β’ Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανατολικού σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ανατολικού, του Δήμου Χαλάστρας, του Νομού Θεσσαλονίκης.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η εν λόγω επένδυση θα επιδοτηθεί από τον Αναπτυξιακό Νόμο με ποσοστό 35% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 155.911 ευρώ.

Με την υπ’ αριθ. 4733/Π03/5/00322/Ε/Ν. 3299/04/1.12.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η επένδυση εντάσσεται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και έχει ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 2053/Β, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Επιπλέον, με την εν λόγω απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης.
Produced by