11
ΙΑΝ

ΤτΕ: Μειωμένο κατά 25% το ταμειακό έλλειμμα


Μειωμένο κατά 25% είναι το έλλειμμα του Προϋπολογισμού σε Ταμειακή βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με αυτά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010 το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης (καθαρό αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με λογαριασμούς διαχείρισης χρέους) μειώθηκε σε 23,396 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 32,622 δισ. ευρώ το 2009. Κατά το 2010, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 7,7% σε 52,306 δισ. ευρώ, από 48,560 δισ ευρώ το 2009. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, το δωδεκάμηνο μειώθηκαν κατά 8,1% σε 68,671 δισ ευρώ, από 74,790 δισ ευρώ το 2009.

Produced by