11
ΙΑΝ

Συνεδρίασε η Διυπουργική Στρατηγικών Επενδύσεων


Το fast track ήταν βασικό θέμα στην πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη θέσπιση των διαδικασιών του νέου Νόμου «Επιτάχυνση και Διαφάνεια Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», την οργάνωση λειτουργίας της ΔΕΣΕ, αλλά και ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες προώθησης στρατηγικών επενδύσεων με στόχο την άμεση, διαφανή και αποτελεσματική υλοποίηση του νέου πλαισίου.

Στα θέματα που εξετάστηκαν περιλαμβάνεται ο καθορισμός του αντιτίμου για την υπαγωγή μιας επένδυσης στις διαδικασίες «fast track».

Επίκειται, επίσης, η επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει πρόεδρος της Εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα» στο πλαίσιο της προκήρυξης που έγινε στα τέλη Δεκεμβρίου. Η διϋπουργική συνεδρίασε υπό τον Υπουργό Επικρατείας κ. Χάρη Παμπούκη και τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, Εξωτερικών κ. Δρούτσα, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μπιρμπίλη, και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα.
Produced by