13
ΙΑΝ

Alpha Βank: Δεν υπάρχουν ενδείξεις μείωσης της φοροδιαφυγής


 Παρά την σημαντική δραστηριοποίηση των εφοριών και των τελωνείων στους τελευταίους μήνες του έτους, που συνέβαλε στη μεγάλη επιτυχία της υλοποίησης της πολιτικής της περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων 2000-2009 και στην αξιοσημείωτη βελτίωση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ, η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών δεν έχει ακόμη αρθεί στο ύψος των έκτακτων αναγκών που αντιμετωπίζει η χώρα, αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν έως σήμερα ενδείξεις διεύρυνσης της φορολογικής βάσης ή μείωσης της υπέρμετρα υψηλής φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αυξημένη φορολογική επιβάρυνση εκείνων που ήδη πλήρωναν τον κύριο όγκο των φόρων. Ωστόσο, η εφαρμογή των μεθόδων του αντικειμενικού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος που προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος από το 2011, αναμένεται να συμβάλει στη σημαντική αύξηση των εισπράξεων από τον φόρο εισοδήματος, από τα πολύ χαμηλά επίπεδά του το 2010.

Συγκεκριμένα, η αύξηση των εισπράξεων φόρων με την εφαρμογή του νέου φορολογικού νόμου αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, πράγμα που θα αποτελεί την πρώτη σαφή διεύρυνση της φορολογικής βάσης στην Ελλάδα, μετά τη σημαντική συρρίκνωση αυτής της βάσης στην περίοδο 2002-2009, αναφέρεται στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Alpha Banmk. Μάλιστα, τα έσοδα από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα αυξάνονται σε ολόκληρη την περίοδο 2012-2015

Produced by