13
ΙΑΝ

Ορίστηκαν σύμβουλοι για ΔΕΠΑ και ΕΑΣ


 Τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της συμμετοχής του Δημοσίου στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ) και στην Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. (ΕΑΣ) αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

 Για το σκοπό αυτό, ανέθεσε τα δύο έργα σε χρηματοοικονομικούς συμβούλους και νομικούς συμβούλους.

 Ειδικότερα, όσον αφορά στη ΔΕΠΑ , το έργο του χρηματοοικονομικού συμβούλου ανατέθηκε στις τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., N M Rothschild & Sons LTD και UBS Limited και του νομικού συμβούλου στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη.

  Όσον αφορά στην ΕΑΣ το έργο του χρηματοοικονομικού συμβούλου ανατέθηκε στην εταιρία KPMG Σύμβουλοι Α.Ε. και του νομικού συμβούλου στη Δικηγορική Εταιρία Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλονογιάννης & Συνεργάτες.

 

Produced by