14
ΙΑΝ

Κομισιόν: Σε δημόσια διαβούλευση το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα


Τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τα μέτρα που προτάθηκαν από την Ελλάδα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ζητά από σήμερα η Κομισιόν . Tα μέτρα αυτά προτάθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απόφαση της 5ης Μαρτίου 2008, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού (άρθρα 102 και 106 της Συνθήκης) διατηρώντας τα δικαιώματα προνομιακής πρόσβασης σε λιγνίτη της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ελλάδα πρότεινε να χορηγηθεί πρόσβαση στο 40% της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις έως τις 11 Φεβρουαρίου 2011.
Produced by