14
ΙΑΝ

ΔΕΗ: Στο "σφυρί" 4 μονάδες, αν αποτύχουν τα swaps


Στην πώληση τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ή σε μονομερείς παραχωρήσεις μέσω διαγωνισμών ισχύος του 40% των λιγνιτικών της από την 1η Ιανουαρίου 2013, θα καταλήξουμε εάν η πρόταση ανταλλαγής ενέργειας της ΔΕΗ δεν ευοδωθεί.

Όπως προκύπτει από την σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν , με την οποία έθεσε σε διαβούλευση την ελληνική πρόταση για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας ως τις 11 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο διαρθρωτικών αλλαγών, η ΔΕΗ θα εκχωρήσει (με αντάλλαγμα) δικαιώματα εκμετάλλευσης επί των μονάδων καύσης λιγνίτη που πρόκειται να παραμείνουν σε λειτουργία μετά το 2020.

Τα δικαιώματα αυτά αφορούν ενέργεια ισχύος 457 MW ενέργειας και θα χορηγηθούν επί της ενέργειας που παράγουν οι μονάδες Άγιος Δημήτριος 5, Μελίτη, Μεγαλόπολη 3, και Μεγαλόπολη 4.

Επιπροσθέτως, όπως τονίζεται, οι ανταγωνιστές θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ποσοστό 40% σε νέες μονάδες καύσης λιγνίτη.

Ωστόσο, όπως προβλέπεται, σε περίπτωση που μέρος ή ολόκληρη η διαδικασία των συμφωνιών ανταλλαγής ενέργειας αποτύχει ή δεν ολοκληρωθεί από τη ΔΕΗ τότε η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να επιλέξει μια από τις παρακάτω λύσεις:

1. Μονομερείς παραχωρήσεις μέσω διαγωνισμών ισχύος του 40% των λιγνιτικών της ΔΕΗ αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013
2. Πώληση ή ανταλλαγή των ακόλουθων μονάδων λιγνίτη της ΔΕΗ: Άγιος Δημήτριος 5, Μελίτη, Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο χρονοδιάγραμμα απόσυρσης μονάδων της ΔΕΗ ως το 2015 το οποίο έχει ως εξής:

- Πτολεμαϊδα 1 (64 MW), Προγραμματισμένη ημερομηνία απόσυρσης: 2010
- Πτολεμαϊδα 2 ( 116 MW), Προγραμματισμένη ημερομηνία απόσυρσης: 2011
- Πτολεμαϊδα 3 ( 116 MW), Προγραμματισμένη ημερομηνία απόσυρσης: 2014
- Πτολεμαϊδα 4 (274 MW), Προγραμματισμένη ημερομηνία απόσυρσης: 2015
- ΛΙΠΤΟΛ 1 (30 MW), Προγραμματισμένη ημερομηνία απόσυρσης: 2012
- ΛΙΠΤΟΛ 2 (8 MW), Προγραμματισμένη ημερομηνία απόσυρσης: 2012
- Μεγαλόπολη 1 (113 MW), Προγραμματισμένη ημερομηνία απόσυρσης: 2010
- Μεγαλόπολη 2 (113 MW), Προγραμματισμένη ημερομηνία απόσυρσης: 2010


Τέλος, η Κομισιόν επισημαίνει πως θα υπάρχει στενή επίβλεψη της διαδικασίας και η Ελληνική κυβέρνηση καλείται να καταθέσει την πρώτη έκθεση προόδου για τα swaps μέχρι τις 30 Ιουνίου. Παράλληλα θα δημιουργηθεί επιτροπή εποπτείας που θα υποβάλει εκθέσεις συμμόρφωσης στην Ε.Ε. με στόχο την επίτευξη της παραχώρησης από τη ΔΕΗ του 40% της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής.


Άννα Αραμπατζή

Produced by