17
ΙΑΝ

Μείωση στις ακάλυπτες επιταγές το 2010


Σε 1,8 δισ.ευρώ ανήλθαν το 2010 οι ακάλυπτες επιταγές, έναντι 3 δισ.ευρώ το 2009 σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Σε τεμάχια οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν το 2010 σε 195.238, έναντι 304.377 το 2009.

Το Δεκέμβριο του 2010 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε τεμάχια σε 17.116 και σε αξία σε 158,6 εκατ.ευρώ παρουσιάζοντας, μείωση 7,28% και 9,36% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009 παρουσίασαν μείωση 3,79% σε τεμάχια και 8,89% σε αξία.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές το 2010 ανήλθαν σε τεμάχια σε 143.000 και σε αξία σε 229 εκατ.ευρώ, έναντι 152.779 και 250 εκατ.ευρώ το 2009 αντίστοιχα.

Τον Δεκέμβριο του 2010 οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 13.581 και σε αξία σε 20,5 εκατ.ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,98% σε τεμάχια και μείωση 1,48% σε αξία αντίστοιχα, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009 οι απλήρωτες συναλλαγματικές σημειώνουν μείωση 4,85% σε αξία και 9,88% σε ποσά.

Produced by