18
ΙΑΝ

EΛΣΤΑΤ:Πτώση 20% στη βιομηχανία οχημάτων το 2010


 Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το 2010 η βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων, η παραγωγή της οποίας είχε μειωθεί το 2009 κατά 14% και το 2008 κατά 15,4%, ενώ είχε αυξηθεί κατά 28,2% το 2007.

Οι αρνητικές τάσεις που επικράτησαν στην παραγωγή τού κλάδου αντανακλούν, σύμφωνα με στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου, τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του σημαντικού μεγέθους υποκλάδου των ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Επί συνόλου εννέα κατηγοριών προϊόντων του κλάδου, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, άνοδο του όγκου παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2009, παρουσιάζουν μόνο τρεις (33,3%), σε αντίθεση με τις άλλες έξι (66,7%), οι οποίες εμφανίζουν πτώση.

Η συνολική παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων στη χώρα μας το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με το ίδιο ενδεκάμηνο του 2009, κατά 20,5%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 50,1%. Την ίδια περίοδο του 2009 είχε καταγραφεί μείωση της τάξεως του 15,1%, σε σχέση με το 2008.

Η καθοδική πορεία της παραγωγής του κλάδου κατά το 2010 εκδηλώθηκε μετά το πρώτο τετράμηνο, δεδομένου ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα η παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 8,2%. Ειδικότερα τον Νοέμβριο η πτώση ανήλθε σε πρωτοφανή επίπεδα, φθάνοντας το 80,9%.

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010, στο διάστημα αυτό αυξήθηκε η παραγωγή των μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών κατά 111,8%, των οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων κατά 168,5% και των μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, όπως προφυλακτήρες, φρένα, κιβώτια ταχυτήτων, κατά 27%.

Συγχρόνως, όμως, μειώθηκε η παραγωγή των μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως τα πυροσβεστικά οχήματα και οι μπετονιέρες, κατά 57,2%, των αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα κατά 20,2%, των εμπορευματοκιβωτίων που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα κατά 19,8%, των ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων κατά 85,6% και των μερών και εξαρτημάτων αμαξωμάτων αυτοκινήτων, περιλαμβανομένων των θαλάμων οδήγησης, κατά 34,9%. Η παραγωγή οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση, παρέμεινε μηδενική.

Η συνολική παραγωγή του κλάδου των μεταφορικών μέσων αντιστοιχούσε κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2005, σε μόλις 0,8% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Στο μεσοδιάστημα η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων στη χώρα μας μειώθηκε κατά περίπου 50%.

Ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας είναι το γεγονός ότι από το δεύτερο τρίμηνο του 2009 ως το δεύτερο τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μειώθηκε κατά 15,8%.

 

Produced by