19
ΙΑΝ

Καμπάνες από τα οικονομικά του ΙΚΑ


Λογιστική μείωση της τάξης του 1 δις ευρώ εμφανίζει στη χρήση 2010 το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του ΙΚΑ σύμφωνα με τον πίνακα επενδύσεων που κατέθεσε χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή ο Διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Ωστόσο αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η ραγδαία πτώση των εσόδων του Ιδρύματος. Ετσι το ΙΚΑ εμφανίζει μείωση εσόδων σε σχέση με το 2009 της τάξης του 1,5 δισ ευρώ. Μέτρια είναι και τα αποτελέσματα της προηγούμενης ρύθμισης εισφορών αφού από 6 δισ ευρώ οφειλές προς το ΙΚΑ τελικά ρυθμίστηκε μόνο το 1 δις ευρώ.

Σχετικά με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο το αίτιο της μεγάλης πτώσης εντοπίζεται στη ραγδαία πτώση των χρηματιστηριακών αξιών. Στις 31.12.2010 η αξία του Χαρτοφυλακίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ανέρχονταν στα 2,974 δις. ευρώ έναντι 3,929 δις. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Αναλυτικότερα η αξία των μετοχών που κατέχει ο Οργανισμός στο τέλος του 2010 υποχώρησε στα 451,2 εκατ. ευρώ έναντι 688,6 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ αντίστοιχα η αξία των μεριδίων των Αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε στα 557,2 εκατ. ευρώ από 732,6. Για το ίδιο πάντα διάστημα η αποτίμηση των Ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που κατείχε το ΙΚΑ ΕΤΑΜ μειώθηκε στο 1,941 δις. ευρώ από 2,483 δις. ευρώ στο τέλος του 2009.
Produced by