19
ΙΑΝ

Ένα βήμα πριν τη Βουλή το ν/σ για την Υγεία


Έτοιμο να κατατεθεί στη Βουλή είναι το πολυνομοσχέδιο για την Υγεία, με το οποίο ανοίγει ο δρόμος για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα, ήδη, προβλέπονται οι συγχωνεύσεις τεσσάρων νοσοκομείων του ΙΚΑ με μεγάλα νοσοκομεία του ΕΣΥ και παράλληλα ορίζεται ο τρόπος και οι ρυθμίσεις για την διοίκηση από ένα άτομο σε περισσότερα από ένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα να εντάσσονται στο μέλλον και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, στον Οργανισμό αυτό.

Όλες οι υπηρεσίες Υγείας της χώρας θα βρίσκονται υπό τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), δηλαδή οι κλάδοι Υγείας, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες του, καθώς και τα νοσοκομεία βραχείας νοσηλείας του ΙΚΑ, οι κλάδοι Υγείας του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ , όσον αφορά τις παροχές, ενώ στον Οργανισμό υπάγεται και ο ΟΠΑΔ.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στο σύστημα προμηθειών των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, που υπάγονται στο υπουργείο Υγείας και κυρίως του ΕΣΥ. Τομές προβλέπονται και σχετικά με τη συνταγογράφηση, καθώς η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 30 ημερών θεραπείας, που προβλέπεται βάσει το δοσολογικού σχήματος, το οποίο αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου. Το φάρμακο αναγράφεται πλέον υποχρεωτικά στη συνταγή με εξαίρεση τα χρόνια νοσήματα. Επίσης, καταργείται η υποχρεωτική θεώρηση για συνταγές που καταχωρούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά. Αυτό αφορά συνταγές κόστους άνω των 150 ευρώ, συνταγές για τη χορήγηση συγκεκριμένων φαρμάκων και συνταγές με αγωγή διάρκειας έως και δύο μήνες, τις οποίες εκδίδουν οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όσον αφορά τον κλάδο των φαρμακοποιών, η πλήρης απελευθέρωση με πληθυσμιακά όρια είναι προ των πυλών. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα συνάσκησης του επαγγέλματος περισσοτέρων τού ενός φαρμακοποιού στο ίδιο φαρμακείο και δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας στα φαρμακεία τα Σάββατα και τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης. Υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες φαρμακείων να απασχολούν έναν φαρμακοποιό ανά τρεις βοηθούς και δίνει τη δυνατότητα για ίδρυση νέων φαρμακείων σε ακτίνα 200 μέτρων από νοσοκομεία και άλλες μονάδες του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων, με τον όρο ότι τα νέα φαρμακεία δεν θα είναι περισσότερα από τον διπλάσιο αριθμό όσων ήδη λειτουργούν. Επίσης, μειώνει και το πληθυσμιακό όριο για την ίδρυση νέων φαρμακείων από ένα ανά 1.500 κατοίκους, σε ένα ανά 1.000 κατοίκους.


Produced by