20
ΙΑΝ

Νέος κύκλος συζητήσεων για την λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας


Νέος κύκλος συζητήσεων για την λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με τη σχετική διαβούλευση οι φορείς της αγοράς, που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, θα πρέπει μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις θέσεις τους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ενεργειακής πολιτικής, που κοινοποίησε στις Βρυξέλλες η ελληνική κυβέρνηση προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου, να επανεξεταστεί σχετική απόφαση του Αυγούστου του 2009. Στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών η ΔΕΗ θα μπορούσε να εκχωρήσει δικαιώματα σε μονάδες καύσης λιγνίτη, που πρόκειται να μείνουν σε λειτουργία μετά το 2020.

Σύμφωνα με υπολογισμούς αυτά αφορούν ενέργεια ισχύος 457ΜW από τα ενεργειακά κέντρα Αγ. Δημητρίου και Μεγαλόπολης. Σε προσωρινό επίπεδο η συζήτηση αφορά και δικαιώματα εκμετάλλευσης και από μονάδες καύσης λιγνίτη, που θα αποφασισθεί να τεθούν εκτός λειτουργίας μέχρι τό2020, στα ενεργειακά κέντρα Μεγαλόπολης, Αμυνταίου Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, η Ελλάδα θα εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα λιγνιτωρυχεία, ενώ ο ανταγωνισμός θα μπορεί με τις σχετικές προϋποθέσεις, να έχει πρόσβαση στο 40% σημερινής παραγωγής ρεύματος από λιγνιτικές μονάδες μέσω της χορήγησης δικαιωμάτων κλπ.

Εάν η αίτηση για την αναθεώρηση της απόφασης του 2009, κριθεί, τονίζεται, δικαιολογημένη και τα προτεινόμενα μέτρα επαρκή, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προσδιορίστηκαν στη απόφαση του 2008, η Επιτροπή, 'όπως αναφέρεται, μπορεί να εκδώσει νέα απόφαση.

Η υπόθεση αυτή ,αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, αποσκοπεί στην διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ της ΔΕΗ και των ανταγωνιστών της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.Produced by