20
ΙΑΝ

ΤτΕ: Μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών κατά 2,6%


Μείωση  κατά 2,6% εμφάνισε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το έλλειμμα υποχώρησε στο διάστημα αυτό στα 22,1 δις.ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά κυρίως τη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου, αλλά και την αύξηση του πλεονάσματος του Ισοζυγίου των υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά στο εμπορικό Ισοζύγιο της χώρας καταγράφεται σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 10%, η οποία όμως οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τη διάθεση προϊόντων πετρελαίου στο εξωτερικό, τα οποία όμως ενσωματώνουν πολύ χαμηλή εθνική προστιθέμενη αξία. Αντίθετα οι εξαγωγές των λοιπών προϊόντων κατέγραψαν στο διάστημα αυτό οριακή μείωση στα 10,2 δις.ευρω από 10,3 δις.ευρώ πέρυσι. Από την άλλη πλευρά οι εισαγωγές των λοιπών αγαθών υποχώρησαν κατά 11,6% εξαιτίας της ύφεσης. Ως αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων εξελίξεων το εμπορικό έλλειμμα της χώρας στο ενδεκάμηνο υποχώρησε κατά περίπου 4% στα 26,8 δις. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών τα έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν στα 9,4 δις.ευρω, ενώ τα έσοδα από μεταφορές, κυρίως από την ναυτιλία, κατέγραψαν αύξηση κατά 15,6% στα 14,1 δισ. ευρώ. Συνολικά πάντως το πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών αυξήθηκε οριακά σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε στα 12,7 δισ. ευρώ.

Αισθητή μείωση κατά 84% εμφάνισε στο ενδεκάμηνο το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Μεταβιβάσεων, το οποίο διαμορφώθηκε στα 197 εκατ.ευρώ, έναντι 1,2 δισ. ευρώ πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση των εισπράξεων κατά 14% στα 4,3 δισ. ευρώ εξαιτίας του περιορισμένης απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων με αποτέλεσμα οι εισπράξεις από την Ε,Ε να περιοριστούν κατά 12%. Μείωση όμως κατά 50% στα 1,03 δισ. ευρώ εμφανίζουν ακόμη οι εισπράξεις από την Ε.Ε οι οποίες καταχωρούνται στο Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων, οι οποίες αφορούν τις καταβολές από τα Διαθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε - πλην του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου - καθώς και του Ταμείου Συνοχής. Συνολικά πάντως στο ενδεκάμηνο το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων αυξήθηκε κατά 2,4% σε σχέση με πέρυσι στα 20,8 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών της χώρας στην κατηγορία επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 24,1 δισ. ευρώ έναντι καθαρής εισροής 32,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Συγκεκριμένα από τις ρευστοποιήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων καταγράφηκε εκροή ύψους 34,2 δισ. ευρω, στην οποία θα πρέπει να προστεθούν άλλα 1,2 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις μετοχών καθώς και 1,2 δισ. ευρώ τα οποία αφορούν στις τοποθετήσεις κατοίκων σε μετοχές του εξωτερικού. Στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων τα στοιχεία του Ισοζυγίου δείχνουν μία αύξηση τους στα 709 εκατ.ευρώ έναντι 586 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τέλος καταγράφεται μία καθαρή εισροή ύψους 45,1 δισ. ευρώ (έναντι εκροής 111,5 δισ. ευρώ πέρυσι), η οποία αντανακλά κυρίως τα δάνεια που έχει λάβει η χώρα από τον Μηχανισμό Στήριξης του ΔΝΤ και της Ε.Ε (27,5 δισ. ευρώ).

Produced by