20
ΙΑΝ

Αντικοινοτική η φοροαπαλλαγή για την πρώτη κατοικία


Αντίκειται στις αρχές της ΕΕ η φοροαπαλλαγή για την αγορά πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η συγκεκριμένη διάταξη της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι των προσώπων, που δεν κατοικούν στην Ελλάδα και περιορίζουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης. Όπως τονίζεται, παρά το ότι η άμεση φορολογία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να την ασκούν τηρώντας το δίκαιο της Ένωσης.

Αναφερόμενο στα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και συγκεκριμένα σε αυτό της περιστολής της φοροδιαφυγής - για την αποτροπή καταχρήσεων που συνίστανται στην επίκληση του ευεργετήματος για την αγορά περισσοτέρων ακινήτων - θα μπορούσε να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθείς μηχανισμούς, παρέχοντας την δυνατότητα στις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι ο αγοραστής ακινήτου πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκείμενου να επωφεληθεί της απαλλαγής από τον φόρο.


Ειδικότερα, όπως σημειώνει το Δικαστήριο, θα μπορούσε να εξακριβωθεί ότι ο αγοραστής δεν είναι ιδιοκτήτης άλλου ακινήτου στην Ελλάδα με την εγγραφή σε φορολογικό μητρώο ή σε κτηματολόγιο ή με την απαίτηση υποβολής φορολογικών δηλώσεων ή δηλώσεων κατοικίας ή ενόρκων βεβαιώσεων του αγοραστή ή ελέγχων των φορολογικών αρχών.

Το Δικαστήριο προσθέτει ότι η απαλλαγή από το φόρο η οποία χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στους Έλληνες υπηκόους ή στα πρόσωπα ελληνικής καταγωγής, που έχουν εργασθεί στην αλλοδαπή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών, συνιστά διάκριση λόγω ιθαγενείας και κατά συνέπεια ευθεία δυσμενή διάκριση.
Produced by