20
ΙΑΝ

Ξεπερνούν τα 8,2 δισ. ευρώ τα χρέη του δημοσίου


Στα 7,6 δις. ευρώ ανήλθαν οι υποχρεώσεις του δημοσίου στα τέλη Οκτωβρίου 2010, όταν στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν 7,2 δις. ευρώ. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι οφειλές των υπουργείων, οι οποίες στο τέλος του περυσινού Οκτωβρίου έφτασαν τα 620,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, τα χρέη του Δημοσίου ξεπερνούν τα 8,2 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το κράτος χρωστάει 6,5 δις. ευρώ σε νοσοκομεία, 660,1 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία, 365,2 εκατ. ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 116,2 εκατ. ευρώ σε διάφορα νομικά πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 1.061 φορείς που περιλαμβάνονται στην γενική κυβέρνηση, στα τέλη Οκτωβρίου υπήρχαν στοιχεία για τους 781 φορείς.

Παράλληλα, στα 19,454 δισ. ευρώ περιορίστηκε το 2010 το έλλειμμα, σε δημοσιονομική βάση, του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι περίπου 1,2 δισ. ευρώ χαμηλότερα από αυτό που προβλέπεται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2011 και περιορίστηκε στα 19.454 εκατ. € από 30.871 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2009 σημειώνοντας μείωση 37%, έναντι εκτίμησης για ετήσια μείωση κατά 33,2%.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικώμ, στον περιορισμό του ελλείμματος συντελεί, κυρίως, η μείωση των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 9,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 7,5% και των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 11.9% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 11,3%. Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού έχουν μειωθεί κατά 10,9% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 9,0%, ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 7,3% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 7,6%. Συνολικά οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού - Τακτικού και ΠΔΕ - έχουν μειωθεί κατά 9,5%.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 7,4% περίπου. Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 5,5% έναντι στόχου αύξησης 6,0%,ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 50,6% έναντι ετήσιου στόχου αύξησης 41,7%.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης - κατά τον ορισμό του ESA95 - που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται εντός των συνολικών δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για το 2010.

Produced by