20
ΙΑΝ

"Πράσινο φως" στις αλλαγές του συνεταιριστικού κινήματος


Ενέκρινε το υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο συνεταιριστικό κίνημα, μετά από εισήγηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη.


Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία τριών νέων μορφών συνεταιριστικής δράσης, οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (ΑΣΟ), οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) με τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας ΑΕ-ΕΠΕ και οι ομάδες παραγωγών (ΟΠ).

Οι τρεις κατηγορίες θα καταχψωρηθούν στο εθνικό Μητρώο συλλογικών αγροτικών οργανώσεων, το οποίο δημιουργείται στο υπουργείο. Πρόκειται να καταχωρηθούν σε δύο κατηγορίες, τους ενεργούς συνεταιρισμούς και τους μη ενεργούς. Οι πρώτοι, όσοι δεν έχουν τζίρο σε δύο εταιρικές χρήσεις θα διαγράφονται από το μητρώο και θα οδηγούνται σε εκκαθάριση.

Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στη συγχώνευση των οργανώσεων. Παράλληλα, ιδρύεται εποπτική Αρχή η οποία θα αξιολογεί, εποπτεύει και ελέγχει τους συνεταιρισμούς σε ετήσια βάση.

Εκτός από τις οργανώσεις αναμορφώνονται οι διεπαγγελματικές οργανώσεις και συστήνονται εταιρίες μη κερδοσκοπικές για την προώθηση των προϊόντων που θα μετέχουν στο ``καλάθι προϊόντων περιφέρειας``, με την επωνυμία Διατροφική Σύμπραξη.

Παράλληλα, προωθείται η συμβολαιακή γεωργία. Το συμβόλαιο θα έχει τη νομική μορφή γραπτής σύμβασης και θα περιλαμβάνει το είδος, τον όγκο των προϊόντων την τιμή, τους χρόνους και τα σημεία παράδοσης τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής το παραγωγού κ.λπ.


Όσον αφορά την ΠΑΣΕΓΕΣ, η διοίκηση της θα εκλέγεται από τις οργανώσεις του μητρώου με καθολική ψηφοφορία των παραγωγών κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια.

Produced by