21
ΙΑΝ

Αύξηση των προστίμων που μπορεί να επιβάλει το ΣΕΠΕ


Τριπλασιάζονται τα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την υπουργική απόφαση θεσπίζεται η αναλογικότητα των ποινών και των κυρώσεων που θα επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ ενώ επιπρόσθετα προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις ακόμη προσωρινή αναστολή λειτουργίας μίας επιχείρησης που εμφανίζει έλλειμμα συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία λόγω συχνής παραβατικότητας.

Με την υπουργική απόφαση αντικειμενικοποιείται ο καθορισμός των προστίμων που πλέον θα επιβάλλονται με βάση τα εξής κριτήρια :

- Αριθμός εργαζομένων

- Σοβαρότητα των συνεπειών παράβασης και έκτασης του κινδύνου

- Κατηγορία επιχείρησης

Αν μία επιχείρηση είναι υπότροπος που σημαίνει επιβολή στην ίδια επιχείρηση 2 τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η έκδοση 1 τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση, τότε επιβαρύνεται περαιτέρω.
Produced by