21
ΙΑΝ

Πρόγραμμα στήριξης ανέργων σε επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης


Την κατάρτιση τοπικού ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης ανέργων για εννέα επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Πρόκειται για πρόγραμμα στήριξης 680 ανέργων των επιχειρήσεων «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε», «ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε», «ROBERTO ΑΒΕΕ», «NOΒA KNIT Α.Ε», «BELLE A.E», «ΠΑΚ ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε» «EUROHOUSE ΑΕ», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ».

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 600 νέων θέσεων εργασίας ανέργων των επιχειρήσεων αυτών και είναι ανεξάρτητες από θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργούνται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 7.200.000 ευρώ που θα προέλθουν από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και θα διαρκέσει ως το τέλος του 2012.

Produced by