21
ΙΑΝ

Στο Δικαστήριο της ΕΕ το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ


Στο Δικαστήριο της ΕΕ θα κριθεί η τύχη του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ στην ελληνική αγορά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέστειλε προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αν μπορεί να διατηρηθεί το μονοπώλιο που έχει ΟΠΑΠ να διεξαγάγει μόνο αυτός τυχερά παιχνίδια (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΚΙΝΟ κ.λπ.).

Οι κινήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσφυγής τριών εταιριών βρετανικών συμφερόντων για την ακύρωση της απόφασης του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να τους χορηγήσει άδεια για τη διενέργεια στοιχημάτων και τη λειτουργία δικτύου πρακτορείων στην Ελλάδα αντίστοιχων με εκείνων του ΟΠΑΠ.

Οι εταιρίες αυτές υποστηρίζουν πως η απόφαση αντιβαίνει στο Κοινοτικό Δίκαιο και καταπατά τις αρχές ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει ο ΟΠΑΠ στον τομέα της διεξαγωγής των αθλητικών στοιχημάτων και παιχνιδιών.


Οι τελικές αποφάσεις του ΣτΕ θα ληφθούν με βάση της γνωμοδότηση αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ από το 1999 λειτουργεί υπό τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διοργάνωσης και λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και την Κύπρο (στην Κύπρο έχει 206 πρακτορεία).

Κάτοχος του 34% της επιχείρησης αυτής είναι το Ελληνικό Δημόσιο , ενώ πριν το 2005 το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο, της τάξεως του 51%.
Produced by