21
ΙΑΝ

"Σήμα κινδύνου" απο το ΒΕΑ για τις βιοτεχνίες


Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται τα λουκέτα στις βιοτεχνίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικότερα, το 2008 ιδρύθηκαν 2.251 επιχειρήσεις και έγινε διακοπή εργασιών σε 2.819 και η σχέση ιδρύσεων προς διακοπές ήταν 1 προς 1,25.

Το 2009 ιδρύθηκαν 1.790 και έκλεισαν 2.917 και η σχέση έγινε 1 προς 1,62 ενώ από τα στοιχεία του 2010 προκύπτει ότι ιδρύθηκαν 1.808, διέκοψαν τη λειτουργία τους 3.872 και η ψαλίδα άνοιξε περισσότερο με τη σχέση μεταξύ ίδρυσης και κλεισίματος να γίνεται 1 προς 2,14.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η πορεία συρρίκνωσης της ελληνικής βιοτεχνίας κινείται με εντεινόμενους ρυθμούς, καθώς όπως και « κάθε απώλεια επιχειρηματικού δυναμικού συνδέεται με απώλεια θέσεων εργασίας και εσόδων τόσο για το δημόσιο όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά το κυριότερο με αποδυνάμωση της παραγωγικής βάσης που στήθηκε επί δεκαετίες και δύσκολα θα αναπληρωθεί».

Το ΒΕΑ έδωσε και διαχρονικά στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου που συνήθως συγκεντρώνει τις περισσότερες διακοπές επιχειρηματικής λειτουργίας λόγω κλεισίματος του έτους από τα οποία προκύπτει ότι το Δεκέμβριο του 2008 οι ιδρύσεις ήταν 200 οι διακοπές 551 και η σχέση ιδρύσεων προς διακοπές ήταν 1 προς 2,75, το Δεκέμβριο του 2009 οι ιδρύσεις ήταν 161 και τα κλεισίματα 498 με τη σχέση μεταξύ ιδρύσεων και διακοπών να γίνεται 1 προς 3 και το Δεκέμβριο του 2010 η διαφορά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο με τις ιδρύσεις να είναι 172, οι διακοπές 660 και η σχέση να γίνεται 1 προς 3,84.


«Η χώρα δεν χρειάζεται μόνο fast truk, αλλά και άμεσο πρόγραμμα στήριξης των μικρότερων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, όπως υποστήριζαν επί σειρά ετών οι ελληνικές κυβερνήσεις, εκτός και εάν το νέο μοντέλο που αναπτύσσεται προβλέπει πλήρη εξαφάνιση της Ελληνικής Μικρής και Πολύ Μικρής Επιχείρησης υπό τις ευλογίες της Τρόικα», αναφέρει το Επιμελητήριο.
Produced by