24
ΙΑΝ

ΤΕΜΠΜΕ: Περιορισμένη η εξασφάλιση δανείων από ΜμΕ


Περιορισμένος εξακολουθεί να εμφανίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έλαβαν δάνειο από τις τράπεζες με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ για ένταξη στο πρόγραμμα κάλυψης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και κάλυψης δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Για διακόσια εξήντα δύο δάνεια σχετικά με την κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει εγγυηθεί το ΤΕΜΠΕ μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ταμείου.

Ο μέσος όρος των δανείων είναι 26.298,28 ευρώ και η αξία των δανείων είναι 6.890.149,02 ευρώ. Η δε αξία των εγγυήσεων φτάνει τα 5.512.119,22 ευρώ.

Σε ότι αφορά στην εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών με μέσο όρο δανείου τα 66422.58 ευρώ δόθηκαν 1.163 εγγυήσεις για 77.249.466,08 συνολική αξία δανείων και 61.799.573 ευρώ αξία εγγυήσεων.

Produced by