25
ΙΑΝ

Στο Υπουργικό το νέο φορολογικό ν/σ


Αυστηρότερες ποινές για φοροδιαφυγή , αλλαγές στη φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων, αλλά και "ανάσα" στην αγορά λόγω διευκολύνσεων στην καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, οι βασικές αρχές του οποίου αναμένεται να παρουσιαστούν στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν, επίσης, προς συζήτηση άλλα δυο νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομικών, αυτό για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, καθώς και το σχέδιο νόμου που προβλέπει την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην άσκηση και πρόσβαση επαγγελμάτων, με το οποίο θεσμοθετείται η Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας (κλειστά επαγγέλματα). Τέλος, θα συζητηθεί και νομοσχέδιο του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που αφορά την Αρχή των Δημοσίων Συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις ποινές για φοροδιαφυγή, το φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει:

-Την επιβολή αυτόφωρου για όποιον συλλαμβάνεται να μην αποδίδει ΦΠΑ πάνω από κάποιο συγκεκριμένο ποσό, ενώ δεν θα μπορεί να εξαγοράσει την ποινή του όποιος καταδικαστεί για το αδίκημα της φοροδιαφυγής αν προηγουμένως δεν εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του. Με τη ρύθμιση αυτή το αδίκημα της μη απόδοσης του ΦΠΑ θα θεωρείται διαρκές φορολογικό έγκλημα πάνω από το ποσό από το οποίο θα κινείται η διαδικασία του αυτόφωρου, ενώ σήμερα το αδίκημα της μη απόδοσης του ΦΠΑ θεωρείται στιγμιαίο φορολογικό έγκλημα.

-Την θέσπιση νέου θεσμού που θα ονομάζεται φορολογική διαιτησία προκειμένου να επιλύονται γρηγορότερα οι φορολογικές διαφορές ανάμεσα στους φορολογούμενους και το Δημόσιο .

-Την τοποθέτηση οικονομικού εισαγγελέα στο υπουργείο Οικονομικών ο οποίος θα ασχολείται με τα σοβαρά οικονομικά εγκλήματα προκειμένου οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται ταχύτερα.

-Την θέσπιση αυστηρότερων ποινών για τους φορολογικούς ελεγκτές οι οποίοι πλέον θα αξιολογούνται με βάση point system για την αποτελεσματικότητά τους.

-Την αύξηση από 25 σε 50% του ποσού του βεβαιωμένου φόρου που θα πρέπει να καταβάλει ο φορολογούμενος για να μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια.

Σε ό,τι αφορά τους φόρους στα κέρδη των επιχειρήσεων το νομοσχέδιο θα προβλέπει:

-Τη μείωση από το 24 στο 20% του συντελεστή φορολογίας των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων από το 2011.

-Την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος φορολογίας των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο το σύνολο των κερδών μιας επιχείρησης να φορολογείται με συντελεστή 20% (αδιανέμητα και διανεμόμενα). Ειδικότερα για τα κέρδη που θα διανέμονται θα παρακρατείται επιπλέον φόρος με συντελεστή 20% με εξαίρεση όμως τα κέρδη που διανέμονται στα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα σε χώρα της ΕΕ και κατέχουν πάνω από το 10% της επιχείρησης για τουλάχιστον δύο χρόνια. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει κυρίως με την υψηλή παρακράτηση φόρου στους ξένους επενδυτές, βασικούς μετόχους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

-Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά την καταβολή ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Produced by