25
ΙΑΝ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 44,2% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου Νοεμβρίου


Περαιτέρω μείωση κατά 44,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα στο τέλος του 9μηνου 2010 το εμπορικό έλλειμμα να εμφανίζεται μειωμένο κατά 35,1%.
 
Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οφείλεται στη συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών και στην «κατακρήμνιση» των εισαγωγών, λόγω του περιορισμού της ζήτησης από τους Έλληνες καταναλωτές.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων τον Νοέμβριο 2010 ανήλθε στο ποσό των 3.074,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.797,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 19%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών τον Νοέμβριο 2010 ανήλθε στο ποσό των 1.603,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.162,8 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 37,9%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Νοέμβριο 2010 ανήλθε σε 1.470,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.634,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 44,2%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2010 ανήλθε στο ποσό των 32.664,1 εκατ. ευρώ έναντι 41.629,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 21,5%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2010 ανήλθε στο ποσό των 14.359,2 εκατ. ευρώ έναντι 13.411,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2010 ανήλθε σε 18.304,8 εκατ. ευρώ έναντι 28.218,4 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 35,1%.

Produced by