25
ΙΑΝ

Ανήσυχοι οι CEOs στην Ελλάδα (έρευνα)


Ανησυχούν για το εγγύς μέλλον οι CEOs στην Ελλάδα, αλλά είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της 14ης ετησίας παγκόσμιας έρευνας της PricewaterhouseCoopers για τους CEOs που παρουσιάστηκε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας.

Η PwC στην Ελλάδα διεξήγαγε για πρώτη φορά μελέτη για τη χώρα μας, η οποία περιλαμβάνει τις απόψεις 33 CEOs από κορυφαίες εταιρείες διαφορετικών κλάδων της αγοράς.


Ειδικότερα, για τις προοπτικές ανάπτυξης των εσόδων των εταιρειών τους για τους επόμενους 12 μήνες, το 72% των CEOs στην Ελλάδα απάντησαν αρνητικά, ενώ οι CEOs από τη Δυτική Ευρώπη και διεθνώς, ανακτούν αισιοδοξία και σιγουριά σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί πριν από την κρίση.


Στον αντίποδα, αισιοδοξία επικρατεί για τις προοπτικές της επόμενης τριετίας με ποσοστό 63%.

Το 54% των ερωτηθέντων είπαν ότι η ανάπτυξη των εσόδων τους έχει μειωθεί σε σύγκριση με τους τελευταίους 12 μήνες - και πάλι σε αντίθεση με τους CEOs από τη Δυτική Ευρώπη, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 22%.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι CEOs τόσο στην Ελλάδα (93%) όσο και διεθνώς (84%) είπαν ότι άλλαξαν την επιχειρηματική τους στρατηγική κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Και σχεδόν ένας στους δύο δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή ήταν θεμελιώδης. Οι CEOs στην Ελλάδα ανέφεραν ως κύριους λόγους αλλαγής της στρατηγικής τους την οικονομική αβεβαιότητα ή τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη (77%), τη δυναμική της αγοράς (68%) καθώς και τη διαφοροποίηση της στάσης τους ως προς την αντιμετώπιση του κινδύνου (52%).

Για το άμεσο μέλλον, η μεγαλύτερη ανησυχία των CEOs στην Ελλάδα είναι οι προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη και η αβεβαιότητα που επικρατεί. Και αυτοί οι παράγοντες αποτελούν κατά την εκτίμησή τους τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Μετά την οικονομία, τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν τους CEOs στην Ελλάδα -αλλά και διεθνώς σε ανάλογα ποσοστά- είναι το κατά πόσο οι κυβερνήσεις θα μπορέσουν να διαχειριστούν το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος (85% ), καθώς και η υπερβολική κανονιστική ρύθμιση και η αστάθεια στις κεφαλαιαγορές (περίπου 67% και στις δύο κατηγορίες).

Το 73% των CEOs στην Ελλάδα είπαν ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της σταθερότητας στο χρηματοπιστωτικό τομέα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με λογικό κόστος. Σημαντικό είναι επίσης ότι περισσότεροι από τους μισούς ανάφεραν ως προτεραιότητα της κυβέρνησης τη βελτίωση των υποδομών της χώρας.

Το 79% των CEOs στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η αύξηση της φορολογίας ή/και οι περικοπές των δημόσιων επενδύσεων θα επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, το 93% είπαν ότι οι συνολικές φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών τους θα αυξηθούν εξαιτίας της προσπάθειας να ανταπεξέλθει η χώρα στο αυξανόμενο δημόσιο χρέος.

Επίσης, το 63% των CEOs στην Ελλάδα ανέφεραν ότι οι εταιρείες τους θα προβούν σε στρατηγικές αλλαγές λόγω της αυξημένης φορολογίας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Οι CEOs στην Ελλάδα θα προσαρμόσουν την επιχειρηματική στρατηγική τους στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών

Η οριστική αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών αποτελεί μεγάλη απειλή για τους CEOs από την Ελλάδα που συμμετείχαν στην έρευνα. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που σκοπεύουν να διαχειρισθούν κατά τους επόμενους 12 μήνες. Όλοι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ακράδαντα ότι κατά τα επόμενα τρία χρόνια οι καταναλωτές θα εστιάσουν περισσότερο στη σχέση μεταξύ αξίας και τιμής. Για να ανταποκριθούν στην αλλαγή αυτή, οι CEOs στην Ελλάδα προτίθενται να αλλάξουν στρατηγική, ενώ επίσης δήλωσαν ότι δεσμεύονται να προστατεύσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Σχεδόν 7 στους 10 CEOs στην Ελλάδα πιστεύουν ότι το ύψος των τιμών θα καθοδηγεί τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Οι περισσότεροι CEOs στην Ελλάδα (91%) είπαν ότι έχουν κάνει περικοπές δαπανών κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 76% προτίθενται να προχωρήσουν σε περαιτέρω περικοπές κατά τον επόμενο χρόνο. Τα ποσοστά περικοπών δαπανών στη Δυτική Ευρώπη ήταν αντίστοιχα, με την Ισπανία να φτάνει το 97%. Όσον αφορά στις περικοπές στο ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, το 60% ανέφερε ότι έκαναν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, όμως σχεδόν οι μισοί CEOs προβλέπουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους θα παραμείνει περίπου ο ίδιος μέσα στον επόμενο χρόνο.

Το 48% των CEOs από την Ελλάδα δήλωσαν ότι έχουν προβεί σε στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ ακόμα περισσότεροι βλέπουν ευκαιρίες και σκοπεύουν να υλοποιήσουν αυτές τις πρακτικές στο άμεσο μέλλον.

Οι CEOs στην Ελλάδα αναμένουν ότι οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη Δυτική Ευρώπη θα μειωθούν ή θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Πιστεύουν όμως ότι η δραστηριοποίηση σε αγορές που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις τους στην ανάπτυξη. Επίσης, στο άμεσο μέλλον, οι περισσότεροι θα πάρουν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου.
Produced by