26
ΙΑΝ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του σχολικού πληθυσμού στη δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση


Μείωση του συνολικού σχολικού πληθυσμού στη δευτεροβάθμια επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση, παρατηρήθηκε κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2008/2009, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα:

· Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2008/09, σε σχέση με το 2007/08, παρουσίασαν μείωση 0,7% στην επαγγελματική εκπαίδευση (719 μαθητές) και αύξηση 2,9% στην εκκλησιαστική εκπαίδευση (20 μαθητές)

· Οι αποφοιτήσαντες μαθητές παρουσίασαν μείωση 17,5% στην επαγγελματική εκπαίδευση και 17,8% στην εκκλησιαστική εκπαίδευση

· Οι σχολικές μονάδες αυξήθηκαν κατά 2,9% στην επαγγελματική εκπαίδευση ενώ παρέμειναν ίδιες στην εκκλησιαστική εκπαίδευση

· Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 3% στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατά 12,6% στην εκκλησιαστική εκπαίδευση

· Η αναλογία μαθητών προς το διδακτικό προσωπικό το 2008/09 ήταν 1 προς 5,3 για την επαγγελματική εκπαίδευση και 1 προς 2,6 για την εκκλησιαστική εκπαίδευση

· Όσον αφορά στη συγκέντρωση του σχολικού πληθυσμού, η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 30,7% στην επαγγελματική εκπαίδευση και το 17,1% στην κκλησιαστική εκπαίδευση.

Produced by