26
ΙΑΝ

Το νέο Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ


Κατά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν σήμερα στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΜΕΧΑ, αναδείχθηκαν:

Α) ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής: Μωραϊτάκης Αλέξανδρος, Σίνος Αλέξανδρος, Πουλαρίκας Αλέξανδρος, Σαρρή Σταματίνα , Χριστόπουλος Παναγιώτης, Κυρίτσης Σπυρίδων, Σιαμαντάς Βασίλης.

Β) ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής: Σελάμης Γεώργιος, Λαζαρίδης Νικόλαος, Ντάουτς Ιωάννης

Γ) ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι εξής: Χαρατσής Ευάγγελος, Κουζέλης Σταύρος, Δημητρίου Γεώργιος

Δ) ως μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας οι εξής: Δεπόλας Λέων,Πορταλάκης Ζαχαρίας, Σταματόπουλος Αναστάσιος, Χαδέλλης Ηλίας, Χαλκιάδης Αθανάσιος

Produced by