27
ΙΑΝ

ΕΛΣΤΑΤ: Μνημόνια συνεργασίας με τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας


 Μνημόνια συνεργασίας με τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών της χώρας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και της συμφωνίας με τη Eurostat, για την παροχή στοιχείων στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και άλλους φορείς, υπέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μνημόνια αυτά, αποτελούν μέρος μιας σειράς ανάλογων μνημονίων που συνάπτει η ΕΛΣΤΑΤ με κρατικούς φορείς, με σκοπό τη διασφάλιση των συνθηκών παραγωγής και τον καθορισμό των υποχρεώσεων των κρατικών φορέων, για την κατάρτιση έγκυρων και έγκαιρων δημοσιονομικών στατιστικών.

Στόχος είναι η ομαλή παροχή προς τη Στατιστική Αρχή των οικονομικών στοιχείων, όπως έσοδα, έξοδα, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κ.λπ., των φορέων που εποπτεύονται από τα προαναφερθέντα υπουργεία, καθώς και ορισμένων οικονομικών στοιχείων των υπουργείων, τα οποία απαιτούνται για την κατάρτιση των λογαριασμών- συμπεριλαμβανομένου του ελλείμματος και του χρέους- της Γενικής Κυβέρνησης. Ενδεικτικά, με το μνημόνιο του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η παροχή των οικονομικών στοιχείων των νοσοκομείων και των οργανισμών προνοίας, ενώ με το μνημόνιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η παροχή στοιχείων για τα στρατιωτικά νοσοκομεία και για τις παραλαβές στρατιωτικού εξοπλισμού.

Επιπλέον, διασφαλίζεται η συστηματική παροχή στοιχείων προς την ΕΛΣΤΑΤ ώστε να επικαιροποιείται το επίσημο μητρώο των φορέων που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση.
Produced by