28
ΙΑΝ

Στη Βουλή το ν/σ για τις συγκοινωνίες


 Με κάποιες μικρές τροποποιήσεις σε επιμέρους άρθρα, προϊόν του δημόσιου διαλόγου με όλους τους φορείς, κατατέθηκε χθες στη βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής».

Οι τροποποιήσεις, όπως έγινε γνωστό είναι οι εξής:

- Στο άρ.12, παρ.1 αφαιρέθηκε ο όρος περί «κατάργησης» Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και πλέον μιλούμε για «αντικατάσταση» των Συλλογικών Συμβάσεων στο πλαίσιο των νέων Οργανισμών

- Στο άρ. 3, διευκρινίστηκε ότι η διαγραφή χρεών αφορά και στα χρέη του ΟΑΣΑ

- Στο άρ. 9, παρ.4 διευκρινίζεται ότι μετά τους αιτούντες μετάταξη, θα ακολουθήσουν κατά προτεραιότητα οι ήδη αποσπασμένοι εκτός Ομίλου ΟΑΣΑ

- Στο άρ.9, παρ.4 επίσης, εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική μετάταξη οι θεμελιώνοντες συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους, οι οποίοι έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους αυτού

- Στο άρ. 5, παρ.1 αφαιρέθηκε η πρόβλεψη για σύμπραξη του ΟΑΣΑ με Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Στο άρ. 11, παρ.4 έγινε δεκτό, να μην ισχύουν τα αρχικά οργανογράμματα υποχρεωτικά για τρία χρόνια.

Το υπουργείο έκανε επίσης δεκτή την πρόταση για μελέτη εντός ενός χρόνου, του μοντέλου λειτουργίας μιας εταιρείας, ενώ θετικά αντιμετωπίζονται και μια σειρά άλλων θεμάτων, που μπορεί να ενσωματωθούν κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Produced by