28
ΙΑΝ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,6% ο δείκτης τιμών παραγωγού Δεκεμβρίου


Αύξηση 7,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2009, έναντι αύξησης 5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2009 προς το 2008.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 6,9%, και β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 10%.

Ο γενικός δείκτης τον Δεκέμβριο 2010, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2009.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2010- Δεκεμβρίου 2010, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2009- Δεκεμβρίου 2009, παρουσίασε αύξηση 6,7% έναντι μείωσης 5,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Produced by