28
ΙΑΝ

ΥΠΟΙΚ: Πότε κρίνονται de facto ομόρρυθμες εταιρείες οι ΕΠΕ


Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρείας, επισημαίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, τα ιδρυτικά δε μέλη της, κατά το δημοσιευμένο στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου καταστατικό της, ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που αναλήφθησαν στο όνομα της εταιρείας.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται και ολόκληρο το κείμενο της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Produced by