28
ΙΑΝ

Στα 99,7 δισ. ευρώ ανήλθαν τα γαλλικά και τα γερμανικά δάνεια προς τη χώρα


Στα 99,7 δις δολάρια ανήλθαν τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στην Ελλάδα οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες στα τέλη Σεπτεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων των γαλλικών τραπεζών προς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας ανήλθε σε 59,4 δισ. δολάρια και των γερμανικών τραπεζών σε 40,3 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, τα δάνεια που έχουν χορηγήσει ιρλανδικές τράπεζες είναι ύψους 8,5 δισ. δολαρίων και οι ιταλικές και ολλανδικές τράπεζες έχουν προσφέρει 4,8 και 4,6 δισ. δολάρια, αντίστοιχα.

Τα δάνεια από ξένες τράπεζες στην Ελλάδα ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2010 σε συνολικά 184 δισ. δολάρια, ελαφρά αυξημένα σε σχέση με τον Ιούλιο και μειωμένα κατά 22% από την αρχή του 2010.

Οι γερμανικές τράπεζες έχουν χορηγήσει αντίστοιχα ποσά στην Πορτογαλία (40 δισ. δολάρια), προς την Ιρλανδία (154 δισ. δολάρια) και την Ισπανία (201 δισ. δολάρια). Όσο για τις γαλλικές τράπεζες προσέφεραν, στην Πορτογαλία (37,2 δισ. δολάρια) και την Ιρλανδία (52,2 δισ. δολάρια), ενώ έχουν ανεξόφλητο υπόλοιπο 182,2 δισ. δολάρια στην Ισπανία.

Ο διασυνοριακός δανεισμός των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε κατά 624 δισ. δολάρια από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο του 2010 και ανήλθε σε σχεδόν 31 τρισ. δολάρια.
Produced by