31
ΙΑΝ

ΥΠΑΑ: Ολοκληρώθηκε η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη δράση digi- content


Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δράση αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου από ελληνικές επιχειρήσεις, σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».

Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβλήθηκαν συνολικά 355 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 40,57 εκατ. ευρώ. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε 114.297 ευρώ. Όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια, ενημερώθηκαν άμεσα για τη βαθμολογία τους, η οποία προκύπτει αυτόματα, με αντικειμενικά κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή κατανομή των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, η ζήτηση διαφοροποιείται. Επιχειρήσεις από την Αττική παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ζήτηση, με 212 επενδυτικά σχέδια που αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το διατιθέμενο προϋπολογισμό κατά 150%. Ικανοποιητική συμμετοχή παρουσιάστηκε επίσης από επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας (35 επενδυτικά σχέδια) καθώς και από τις οκτώ Περιφέρειες του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Βόρειο
Produced by