01
ΦΕΒ

Στο τραπέζι και η επιμήκυνση του μνημονίου ως το 2015


Εκτός από την παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του χρέους και το εργαλείο της επαναγοράς ομολόγων στο τραπέζι πέφτει και μια τρίτη πρόταση το ίδιο σημαντική αν όχι σημαντικότερη από τις προηγούμενες .Η επιμήκυνση της διάρκειας του σημερινού μνημονίου μέχρι και το 2015!

Η υιοθέτηση της πρότασης από ΕΕ και ΔΝΤ θα αποτελέσει μια δικλείδα εκτόνωσης έντονων κοινωνικών αντιδράσεων οι οποίες μπορούν να τινάξουν στο αέρα την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής . Σε πολύ πρακτικό επίπεδο η επιμήκυνση της διάρκειας του μνημονίου από το τέλος του 2014 στο τέλος του 2015 ένα πράγμα εξασφαλίζει: Την αναβολή του πακέτου των σκληρών μέτρων ύψους 12,77 δις που απαιτούν ΕΕ και ΔΝΤ για την τριετία 2012 -2014 .

Προέκυψε δε μέσω των επαφών των στελεχών του υπουργείου οικονομικών με τους εκπροσώπους των τεχνικών κλιμακίων της ΕΕ του ΔΝΤ και της ΕΚΤ οι οποίοι μετέφεραν σχετική πρόταση των προϊσταμένων τους από τις Βρυξέλλες την Ουάσιγκτον και την Φρανκφούρτη .
Από την άλλη μεριά είναι σαφές ότι τα μέτρα θα συμφωνηθούν μεν φέτος περί τα τέλη Μαρτίου και θα συμπεριληφθούν και στο αναθεωρημένο ΠΣΑ που θα στείλει η Αθήνα στις Βρυξέλλες στις 15 Απριλίου . Θα εφαρμοστούν όμως σε ορίζοντα χρόνους τετραετίας ( 2012 -2015 ) εξασφαλίζοντας βασικά τρία πράγματα:

Ομαλότερη προσαρμογή όσων τα υποστούν . Στελέχη του υπουργείου οικονομικών δεν κρύβουν την ανησυχία του για την γενίκευση των φαινομένων απείθειας των πολιτών πρώτα με την πληρωμή διοδίων και αμέσως μετά με την μη πληρωμή εισιτηρίων ( τα οποία αυξάνονται από σήμερα ) στις αστικές συγκοινωνίες και κύριος οίδε που αλλού.

Πολύτιμο χρόνο ώστε να ωριμάσουν και να αποδώσουν περισσότερο μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί αλλά και τα υπάρξει ένα απτό αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής . Κάτι τέτοιο θα μείωνε σημαντικά το ποσό των πραγματικά νέων μέτρων από το πακέτο των 12,77 δις
Την ταχύτερη επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές . Ο επιμερισμός των μέτρων σε μεγαλύτερη περίοδο θα συμπληρώσει τις αποφάσεις για την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του χρέους και το σχέδιο για την επαναγορά «κακού» χρέους σε τιμές αγοράς με χρήματα από το EFSF. Η εφαρμογή όλων αυτών θα δώσει στην Ελλάδα την εικόνα μιας χώρας που τελικά «μπορεί να τα καταφέρει».

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου οικονομικών παραπέμπουν τις τελικές αποφάσεις στις αρχές της άνοιξης . Όταν πια θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση για την τέταρτη δόση και θα έχουν ληφθεί αποφάσεις για το μέλλον του ελληνικού χρέους .

Από την ελληνική μεριά κατέστη σαφές ένα πράγμα . Η ετήσια παράταση της διάρκειας του μνημονίου δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από νέα μέτρα αλλά θα πρέπει να επιβάλλει την υλοποίηση μόνο όσων έχουν ήδη υιοθετηθεί . Διαφορετικά θα έδινε την εικόνα ενός «νέου μνημονίου» και θα προκαλούσε πολύ μεγαλύτερο κακό από αυτό που θα επιχειρούσε να αποτρέψει.

Ανδρέας Δανός
Produced by