01
ΦΕΒ

«Κρυφοί» φόροι για όσους πήραν στεγαστικό δάνειο


Στο στόχαστρο της Εφορίας, λόγω των νέων τεκμηρίων, θα μπουν όσοι απέκτησαν σπίτι με στεγαστικό. Όσοι έχουν αγοράσει πρόσφατα σπίτι το οποίο αποπληρώνουν με στεγαστικό δάνειο θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Κι αυτό διότι το τεκμήριο γι' αυτούς θα υπολογίζεται διπλά.

Θα επιβαρύνονται και με το τεκμήριο χρήσης του ακινήτου αλλά και με το συνολικό ποσό που πληρώνουν για τις δόσεις. Έτσι, μόνο για ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικών μπορεί να προκύψει τεκμήριο της τάξεως των 14.000-16.000 ευρώ (4.400 ευρώ για τη χρήση του ακινήτου και 10.000-12.000 ευρώ για τις δόσεις του δανείου).

Όποιος πήρε στεγαστικό δάνειο μέσα στο 2009, για να αγοράσει πρώτη κατοικία, θα χάσει και μάλιστα πολλά. Για τα εισοδήματα του 2009, που δηλώθηκαν το 2010, εξασφάλισε έκπτωση από το συνολικό ποσό του φόρου ίση με το 40% των τόκων, ανεξάρτητα από το ύψος τους, με μοναδική προϋπόθεση η επιφάνεια της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 200 τ.μ. (και το δάνειο να μην υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ).

Τώρα, η έκπτωση αυτή ψαλιδίζεται κατά 50%, καθώς η έκπτωση φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% επί των τόκων, ενώ αν η επιφάνεια του σπιτιού υπερβαίνει τα 120 τ.μ., η απαλλαγή θα είναι ακόμη μικρότερη.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα: Για ένα 20ετές δάνειο ύψους 120.000 ευρώ, οι τόκοι για τον πρώτο χρόνο αποπληρωμής φτάνουν περίπου στα 6.100 ευρώ.

Το 2010, ο φορολογούμενος εξασφάλισε έκπτωση 2.440 ευρώ. Το 2011, η έκπτωση αυτή θα περιοριστεί στα 1.220 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για όλα τα στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν από το 2009, δεν αλλάζει τίποτα, καθώς ούτως ή άλλως η έκπτωση ήταν μικρότερη.
Όμως καταργήθηκε η έκπτωση 40% των τόκων στεγαστικών δανείων για αγορά κατοικίας στη διετία 2009 και 2010. Από το ποσό των τόκων των δανείων που συνήφθησαν τα δύο προηγούμενα χρόνια εκπίπτει το 20% μόνο για πρώτη κατοικία και μέχρι 120 τ.μ.

Οι κωδικοί του Ε1

Ανάλογα με το πότε πήρατε το δάνειο, δηλώνετε τους τόκους:

1) Για Στεγαστικό δάνειο που έχει συναφθεί μέχρι 31/12/1999: Εκπίπτει όλο το ποσό των τόκων. Συμπληρώνετε τους κωδικούς 063 ή 064 του εντύπου Ε1 που θα λάβετε, εφόσον το δάνειο αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί με υποθήκη ή με προσημείωση. Θα πρέπει οι τόκοι να οφείλονταν από σας και η υποθήκη ή προσημείωση είχε γραφτεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας βαρύνουν.

2) Για δάνειο που έχει συναφθεί από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2010: Στους κωδικούς αριθμούς 065-066 γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλατε μέσα στο 2010 για δάνεια. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα νέα δάνεια που έχουν ληφθεί μέχρι 31/12/2002 για αποπληρωμή παλιών. Δεν περιλαμβάνονται τα νέα δάνεια που έχουν ληφθεί από 1/1/2003 των οποίων οι τόκοι αναγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 055-056. Εάν η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτήθηκε με το δάνειο υπερβαίνει τα 120 τ.μ., συμπληρώνεται και ο κωδικός 071 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της κατοικίας.

Διευκρινίζεται ότι:

- Για συμβάσεις δανείων που συνάπτονται από 1ης Ιανουαρίου 2000 μέχρι και 31/12/2002, αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ. το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

- Για συμβάσεις δανείων που έχετε συνάψει από 1-1-2003 και μετά, οι τόκοι δεν αφαιρούνται από το συνολικό σας εισόδημα αλλά από το φόρο που προκύπτει σ' αυτό κατά ποσοστό 20% αυτών. Το ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων ως 200.000 ευρώ.

- Με διατάξεις που καταργήθηκαν, προβλεπόταν μείωση του φόρου κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού των τόκων στεγαστικών δανείων που είχαν συναφθεί κατά τα έτη 2009 και 2010 για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.).
Συνεπώς οι τόκοι αυτών των δανείων που καταβάλλονται από το 2010 αναγνωρίζονται με το γενικό κανόνα της έκπτωσης των τόκων για πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. κλπ.
Produced by