01
ΦΕΒ

Έρευνες για χρυσό στον νομό Σερρών


Έρευνα για την ύπαρξη κοιτασμάτων χρυσού έχουν ξε3κινήσει στην περιοχή Μαύρα Λιθάρια, που βρίσκεται κοντά στο Άγκιστρο, της επαρχίας Σιντικής του νομού Σερρών.


Η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως ερευνητέα και με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεσμεύτηκαν εκεί δέκα στρέμματα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες για τυχόν ανεύρεση αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων χρυσού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Ιωάννης Μανιάτης, στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν, ήδη, γίνει δειγματοληψίες του εδάφους, από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Σε ό,τι αφορά στη συνέχιση των ερευνών, η χρηματοδότησή τους έχει προταθεί να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο υποέργο «Οικονομοτεχνική προσέγγιση για τη βιώσιμη αξιοποίηση του αποθεματικού δυναμικού κοιτασμάτων πολύτιμων, σπάνιων και βασικών μετάλλων σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας», του έργου «Αποτίμηση της κοιτασματολογικής και βιομηχανικής αξίας επιλεγμένων μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών της χώρας».
Produced by