01
ΦΕΒ

Παράταση ως τις 28/2 για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο


Παρατάθηκε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011για δεύτερη φορά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λόγω της αύξησης του ρυθμού υποβολής αιτήσεων.


Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 250.000.

Η ΔΕΗ υπενθυμίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν αίτηση πρέπει να γνωστοποιούν Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό Λογαριασμού) και τα στοιχεία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι).

Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος, δεν απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ακόμη και αν αυτή έχει λήξει και δεν χρειάζεται προκαταβολή κατά την υπογραφή του συμβολαίου.


Produced by