01
ΦΕΒ

ΤτΕ: Στο -0,2% η πιστωτική επέκταση το 2010


Αρνητικό ρυθμό εμφάνισε για πρώτη φορά πέρυσι η πιστωτική επέκταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά το 2010 διαμορφώθηκε στο -0,2% από 4,1% που ήταν το 2009.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως την μείωση των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά καθώς ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στις επιχειρήσεις διατηρήθηκε οριακά θετικό. Η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις παρουσίασε το Δεκέμβριο καθαρή ροή 488 εκατ.ευρώ. Σε ετήσια βάση ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο 1% από 5,1% που ήταν το 2009. Το συνολικό χρέος των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών στο τέλος του 2010 έφθασε τα 139 δισ. ευρώ από 133,7 δισ. ευρώ το 2009.

Σημειώνεται ότι από τα υπόλοιπα των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις έχουν πλέον αφαιρεθεί εκείνα που αφορούσαν ΔΕΚΟ , τα οποία μετά από την αναταξινόμηση της Eurostat περιελήφθησαν στην Γενική Κυβέρνηση.

Στα νοικοκυριά ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ήταν πέρυσι αρνητικός και διαμορφώθηκε στο -1,4% έναντι αυξήσεως 3,1% που είχε καταγραφεί το 2009. Το Δεκέμβριο αρνητική (257) ευρώ ήταν η καθαρή ροή των χρηματοδοτήσεων καθώς οι αποπληρωμές των υφισταμένων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ξεπέρασαν τις εκταμιεύσεις. Στο τέλος του 2010 το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια υποχώρησε στα 117,8 δισ. ευρώ από 119,6 δισ. ευρώ το 2009.

Πιο αναλυτικά το χρέος σε στεγαστικά δάνεια υποχώρησε πέρυσι στα 80,4 δισ. ευρώ από 80,5 δισ. ευρώ το 2009, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης να είναι αρνητικός (-0,4%). Στα καταναλωτικά δάνεια το υπόλοιπο υποχώρησε το 2010 στα 35 δισ. ευρώ από 36 δισ. ευρώ το 2009, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός να διαμορφωθεί στο -4,2% από 2% που ήταν πέρυσι.

Produced by