01
ΦΕΒ

ΣΕΠΕ: Μειωμένες οι συμβάσεις εργασίας το 2010. Αύξηση κατά 67% της μερικής απασχόλησης


Υποχώρησαν το 2010 οι νέες συμβάσεις απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για το 2010, οι επιχειρήσεις οι οποίες κατέθεσαν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης παρουσιάζονται μειωμένες κατά 52.888 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση κατά 67,50% της μερικής απασχόλησης κατά 57.330 και 16.959 της εκ περιτροπής απασχόλησης, σε σχέση με το 2009.


Οι υπάρχουσες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που έχουν μετατραπεί σε μερικής απασχόλησης, είναι κατά 5.573 αυξημένες σε σύγκριση με το 2009 επίσης αυξημένες κατά 2.302 (27,88%), είναι όσες μετατράπηκαν σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης με συμφωνία εργαζομένου - εργοδότη και κατά 381 (4,61%), όσες μετατράπηκαν με μονομερή απόφαση του εργοδότη.


Ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές εργασίας, εμφανίζεται το 2010 αυξημένος κατά 8,85% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2009 και κατά 8,63% σε σχέση με αυτή του 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΣΕΠΕ υπηρετούν σήμερα 366 επιθεωρητές, έναντι 392 το 2009 και 439 το 2008.

Η προτεραιότητα που δίνει η πολιτική του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στη συμφιλιωτική διαδικασία, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς. Παρά το ότι οι εργατικές διαφορές το 2010 παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, (το 2010 καταγράφονται 20.743, έναντι 20.326 το 2009 και 15.683 το 2008 (2,01% σε σχέση με το 2009 και 24,39% σε σχέση με το 2008) μέσω της συμφιλιωτικής διαδικασίας έχουν αυξηθεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους (18.313.574 το 2010, 17.356.967 το 2009 και 10.891.405 το 2008).


Produced by